HEB JIJ EEN ONDERWERP DAT NIET MAG ONTBREKEN IN 2024?

Heb je ideeën over welke sprekers en thema’s niet mogen missen op deze dag? Of zou je zelf een rol willen spelen? Laat het ons weten!

Mail Petit Hovens!

Programma 2023

09:50 uur

Opening door de dagvoorzitter

Werner Schouten, Director Impact Economy Foundation en Presentator bij BNR Koplopers


 

10:00 uur

De toekomst van energieopslag

Maarten van den Heuvel, Voorzitter Energy Storage NL


 

10:10 uur

Hoe kan energieopslag worden gestimuleerd en krijgen we de juiste technieken op de juiste locatie?

 • Opslag voor leveringszekerheid
 • Opslag en netcongestie
 • Van thuisbatterij tot grootschalige seizoensopslag

Cora van Nieuwenhuizen, Voorzitter Energie-Nederland


 

10:40 uur

Opslag is onmisbaar

 • Netcongestie en oplossingen
 • Opslag is onmisbaar
 • Toekomstvisie elektriciteitsnet

Maarten Abbenhuis, COO TenneT


 

11:10 uur

Powertalk

Hoe gaat de overheid energieopslag stimuleren?

Jeroen Neefs, Branchemanager bij Energy Storage NL
Hans-Peter Oskam, Directeur Beleid & Energietransitie bij Netbeheer Nederland
Rens Savenije, Business Lead Systeemintegratie bij Ventolines
Cora van Nieuwenhuizen, Voorzitter Energie-Nederland

11:45 uur

Charging

12:45 uur

Working Station

1. De toekomstige positie van woningcorporaties als energiebedrijf

 • 5% van de hele Nederlandse energieconsumptie is voor rekening van Corporatiewoningen
 • Corporaties zijn hard zonnepanelen en collectieve warmtepompen aan het installeren
 • Buffering (opslag) van al die energie lijkt een gunstige businesscase, maar daardoor wordt de sector een middelgrote energiemaatschappij. Is dat wenselijk? Of kan de markt dat oppakken?

Toon Buddingh, Kwartiermaker Duurzaamheid bij Rijswijk Wonen en Vice President bij Koninklijk instituut voor ingenieurs
Lidewij van Trigt, Projectmanager energietransitie bij Green Village, TU Delft


2. Thuis-, buurt- en grootschalige batterijen in het energiesysteem

 • Welke rollen kunnen batterijen in het energiesysteem daadwerkelijk vervullen?
 • Hoeveel batterijen zijn er nodig en welk beleid moet er daarvoor komen?
 • Hoe moeten batterijen ingepast worden in het elektriciteitsnet?
 • Hoe vergelijken van thuis-, buurt- en grootschalige batterijen?

Lucas van Cappellen, Senior researcher en consultant bij CE Delft


3. Let’s Talk: Hoe kan ik mijn eigen opwek 100% benutten?

 • Onderzoek naar uitdagingen rondom duurzaamheid, MVO, veiligheid en terugverdientijd op het opslagdomein voor particulieren

 • Inzichten rondom de uitdagingen die zij ziet voor de woningeigenaren voor het zo goed mogelijk benutten van hun eigen opwek

 • In gesprek met leveranciers en ontwikkelaars over oplossingsrichtingen en toekomstige ontwikkelingen.

Rowan Lodder, Innovatie & strategie bij Vereniging Eigen Huis
Pim van Daatselaar, Propositiemarketeer bij Vereniging Eigen Huis
Richard Snijders, Marketing lead energie & verduurzaming


4. Als actief koelen nodig is

 • Elektronica heeft last van temperatuurschommelingen: vaak zal er aanvullend gekoeld moeten worden.
 • De omgeving waarin de oplossing staat opgesteld in beeld hebben
 • Wat zou je kunnen doen bij stijgende vermogens?

Theo Gerritzen, Business Development Manager Energy & Power Solutions bij Rittal B.V.


5. Batterijopslag: kritische succesfactor voor netcongestieoplossing achter de meter met Virtual Power Grid

 • Netcongestie oplossen met energieopslag
 • Batterijopslag achter de meter in een Virtual Power Grid
 • Top 5 learnings uit de praktijk

Mike Sterkenburg, Directeur grootzakelijk bij Joulz


6. Li-ion technology: latest technology but 10 years field proven

 • Description of the current state of technology: what introduced the change from Li-Cobalt, via Li-NMC to Li-LFP for energy storage systems?
 • What other technologies are there on the horizon? (Pros and cons of the different electrochemical systems)
 • Who are the drivers of new technologies, EV-producers or BESS producers? What is the most promising, but realistic, next step including impact on pricing and timelines

Jos Theuns, Senior Director Innovation & Partnerships, Exide Group

13:35 uur

Working Station & Energy in action

1. Warmteopslag: wat, waar en hoe?

 • Welke vormen van warmteopslag zijn er en welke zet je waar in
 • Welke verbeteringen en ontwikkelingen zijn er nodig om de energietransitie te kunnen faciliteren?

Martin Bloemendal, Assistant Professor at TU Delft & Senior Researcher at KWR: Underground Thermal Energy Storage

Carlijn Lahaye, Director Project Development and Managing Director for the Netherlands bij ENERGYNEST


2. Mobiele energie van nu en in de toekomst: hoe gaan we om met grote uitdagingen?

 • Welke rol spelen batterijen nu en in de toekomst in de energietransitie?
 • Welke (hybride) oplossingen zijn er in de toekomst beschikbaar?
 • Hoe kan een kleine netaansluiting toch voldoende energie leveren?

Robbin Sanders, Productmanager Energy Storage bij Bredenoord


3. Rechtstreeks zelf geproduceerde elektriciteit kopen en verkopen: hoe dan?

 • Wetgeving rondom verkoop van eigen opgewekte energie
 • Wat en hoe moeten netbeheerders hiermee omgaan?
 • Vertaalslag naar energieopslag

Giancarlo Stanco, Oprichter bij EnergySwap


4. Een 250MW batterijproject in de Noordoostpolder: praktijkervaringen rondom de planologische procedures

 • Wat komt er allemaal kijken bij het verkrijgen van de benodigde vergunningen?
 • Wat is de rol van provincie en gemeente? Uitleg Experimentenkader Grootschalige Batterijopslag Flevoland
 • Benodigde onderzoeken en onderbouwing voor de ruimtelijk inpassing van grootschalige batterijen

Bart Sikking, Stakeholder- en communicatiemanager batterijprojecten bij Ventolines
Erwin Hol, Adviseur ontwikkeling batterijprojecten bij Ventolines
Rocco van de Kar, Projectleider Energietransitie bij Gemeente Noordoostpolder
Fred Petersen, Senior Beleidsmedewerker energietransitie & elektriciteitsinfrastructuur bij Provincie Flevoland
Anno Vuuregge, Beleidsadviseur Ruimte bij Provincie Flevoland


5. II3050 flexibiliteitsanalyse: de noodzaak van een groot en divers flexibiliteitsportfolio in een klimaatneutraal energiesysteem

 • Flexibiliteitsanalyse verkenning toekomstig energiesysteem (2030-2050)
 • Inzicht in breed portfolio aan noodzakelijke opslag van elektriciteit, waterstof, methaan en warmte, op verschillende tijdschalen (van dag/nacht tot over seizoenen en jaren)
 • Gezamenlijke dialoog: hoe krijgen we de gevraagde schaalsprongen voor de groei op alle opslagmiddelen sneller van de grond?

Hans-Peter Oskam, Directeur Beleid & Energietransitie bij Netbeheer Nederland

14:20 uur

Charging

14:50 uur

Energy in action

 

1. Hystock – van plan naar realisatie: 4 zoutcavernes voor 1 TWh opslag

 • De rol van waterstofopslag in energiesysteem en wat is precies open-access opslagcapaciteit?
 • Van haalbaarheidsstudie door naar realisatie: wanneer komt waterstofopslag beschikbaar voor de markt?
 • Wat waren/zijn de belangrijkste uitdagingen en hoe ga je daarmee om?

Frits van der Velde, Manager Business Development Hydrogen Storage bij Gasunie


2. De rol van de elektrische (deel)auto als opslag in het energiesysteem

 • Wat gaat de batterij op wielen brengen voor de energietransitie?
 • Wanneer wordt bidirectioneel laden voor iedereen?
 • Loopt Utrecht nog steeds voor? Hoe dan?

Robin Berg, Directeur We Drive Solar


3. Cactos: Supporting Finnish logistics giant, Logitri, to optimise electricity consumption

 • The benefits of Smart Energy Storage for the electrification of heavy transport
 • Maximizing the use of onsite renewable energy production
 • Revenue generation from ancillary market

Oskari Jaakkola, Co-Founder and CEO Cactos
John Graham, Co-Founder and Head of Business Development Cactos


4. De toekomst: Ecosysteem met HTO (Hoge Temperatuur Opslag)

 • Wat is een HTO?
 • Hoe werkt het?
 • En welke kosten en baten hangen er op dit moment aan vast?

Eva van der Voet, Geologist bij Ennatuurlijk Aardwarmte
Alexander van Noort, Directeur bij Ennatuurlijk Aardwarmte


5. Gemeente Eindhoven: de rol van energieopslag bij stedelijke planning

 • Integrale gemeentelijke aanpak strategische energieplanning
 • Inzichten stedelijke opslagbehoefte (warmte, elektriciteit, overige carriers)
 • Dialoog met publiek: keuzes t.a.v. oplossingen en vervolgstappen

Janneke Karthaus, Themaleider energiesysteem bij Gemeente Eindhoven
Michiel van der Vight, eigenaar bij De WarmteTransitieMakers

15:25 uur

Routekaart Energieopslag of Road to nowhere?

 • De huidige status van onze energiehuishouding
 • Hoe komen we weer in balans?
 • Welke innovaties gaan ons helpen

Jan Willem Zwang, Energy Trendwatcher

Hierna volgen 2 pitches van start-ups/studententeams

Pitch 1: Iron-Based Hydrogen Storage

Bas Coenen, Technical Manager bij SOLID & Master Mechanical Engineering student aan Technische Universiteit Eindhoven
Tycho Graat, Business Manager bij SOLID & Bachelor Mechanical Engineering student aan Technische Universiteit Eindhoven

Pitch 2: Batterijen laten samenwerken met andere energieverbruikers en energiebronnen

 • Hoe laat je deze batterijen goed samenwerken met andere energieverbruikers en -bronnen zoals laadstations en PV-panelen?
 • Hoe bepaal je wanneer je een batterij moet op- of ontladen?
 • Hoe zorg je ervoor dat de batterij een bijdrage levert aan het lokale energiesysteem en het elektriciteitsnet als geheel?

Bart Nijenhuis, Promovendus Universiteit Twente


 

16:00 uur

Keynote

Briljante mislukkingen: samen lerend innoveren

 • Waarom een Briljante Mislukking een stap vooruit is en niet achteruit
 • Hoe creëer je een omgeving waarin mensen durven te mislukken?
 • Faalintelligentie helpt je om maximaal van mislukkingen te leren

Paul Iske, Chief Failure Officer

16:30 uur

Connect